Werk

Waar hou ik mij mee bezig?

Momenteel ben ik secretaris van Forza Ninove. Ik doe de administratie van de lokale partij en hou me ook bezig met de ledenadministratie. Verder sta ik onze lokale mandatarissen zoveel mogelijk bij tijdens hun werkzaamheden.


Ik zetel als OCMW- en gemeenteraadslid voor Forza Ninove. 

Ik hou ook een mandaat in het bijzonder comité voor de sociale dienst namens Forza Ninove. In dat bijzonder comité (BCSD) worden alle dossiers behandeld waarbij het OCMW bijstand verleend zoals toekenning leefloon, crisisopvang, vrijwillig budgetbeheer, financiële hulp, enz...

Forza Ninove heeft me ook het vertrouwen gegeven om hen te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het AGB Ninove.

"Nobody is too busy, it is just a matter of priorities"